Poruka

Loading...

PK-E-Ex - Protiveksplozivna protivpožarna klapna

Informacije o proizvodu

Oznaka:
PK-E-Ex

 

Proizvodi izrađeni u Ex izvedbi zadovoljavaju i najstrožije zahteve protiveksplozivne zaštite – zona II 2 G/D EEx d ia IIC (T5 IP66 T80°C/95°C).

Pored klasične funkcije zaštite od požara, ova klapna zadovoljava i nastrožije zahteve protiveksplozivne zaštite. Ugrađuje se na svim mestima gde postoji realna opasnost od eksplozije.

 

Požarnootporne klapne Ex se za sada proizvode samo kvadratnog poprečnog preseka i sa elektromotornim pokretačem.

Požarnootporne klapne Ex su slične klasičnim požarnootpornim klapnama, pa se osnovni deo prospekta klasičnih požarnootpornih klapni može koristiti i za klapne u Ex zaštiti. Kućište je izrađeno od čeličnog lima plastificiranog u boji po želji naručioca, a list klapne je izrađen od prohromskog lima.

 

Iz osnovnog prospekta požarnootpornih klapni se može koristiti sledeće:

• Odabir dimenzija A x B x H .

• Način ugradnje.

• Način rada i održavanja.

 

Elementi koji su u Ex izvedbi:

• Elektromotorni pokretač u Ex izvedbi.

• Razvodna kutija u Ex izvedbi.

• Termoelement u Ex izvedbi.

 

Atestiranje klapne je izvršeno po sledećim standardima SRPS N.S8.011, SRPS N.S8.901, SRPS N.S8.850 (“Službeni list SRJ” br. 35/95).