Poruka

Loading...

PK - Protivpožarna klapna

Informacije o proizvodu

Oznaka:
PK-M, PK-MK, PK-MKM, PK-E, PK-ED, PKO

 

Tipovi protivpožarnih klapni:

Osnovni tip je mehanička požarnootporna klapna sa topljivim elementom. Na ovaj tip se vrši dogradnja elemenata u zavisnosti od potreba i zahteva projekta, te se dobijaju sledeći tipovi klapni:

·         PK-M – mehanička požarnootporna klapna

·         PK-MK – mehanička klapna sa krajnjim prekidačem

·         PK-MKM – mehanička klapna sa elektromagnetnim okidačem (elektromagnetna klapna)

·         PK-E – klapna sa elektropokretačem (elektromotorna klapna)

·         PK-ED – elektromotorna klapna sa dislociranim elektropokretačem

·         PKO – požarnootporna klapna kružnog preseka

·         PKKO – klapna kvadratnog poprečnog preseka sa kružnim priključcima.

U punoj oznaci požarnootporne klapne se nalazi njen tip, opis i dimenzije. Oznaka se sastoji od nekoliko polja – osnovnog polja koje može biti:

PK, PKO ili PKKO

i dodatnih polja:

M – K – M – E – ED – B x H – oD

·         PK – požarnootporna klapna pravougaonog poprečnog preseka

·         PKO – klapna kružnog poprečnog preseka

·         PKKO – klapna kvadratnog poprečnog preseka sa kružnim priključcima

·         M – mehanička (osnovni tip)

·         K – krajnji prekidač

·         M – elektromagnetni okidač

·         E – elektromorni pokretač (i povratna opruga)

·         ED – elektromotorni pokretač dislociran u odnosu na osu obrtanja lista klapne

·         B x H – dimenzije pravougaonog poprečnog preseka u mm

·         øD – dimenzije kružnog poprečnog preseka.

 

Evo par primera označavanja:

PK-MKM (400 x 250) mehanička požarnootporna klapna sa krajnjim prekidačem i elektromagnetnim okidačem, dimenzija 400 x 250 mm

PKO-E (ø500) požarnootporna klapna sa krajnjim prekidačem, elektromotornim pokretačem, kružnog poprečnog preseka dimenzija ø500 mm.

 

KARAKTERISTIKE

“Zatvaranje” – aktiviranje protivpožarne klapne se vrši:

·         ručnim putem (TEST);

·         preko sopstvenog topljivog elementa;

·         javljačem požara preko PP centrale.

“Otvaranje” klapni se vrši ručnim putem ili elektropokretačem.

Vatrootpornost naših klapni (svi tipovi) iznosi 120 minuta.

Termički element aktivira klapnu na 70-72°C.

Elektrozaštita je izvedena po važećim propisima za ovu vrstu proizvoda.

Napon napajanja elektromagneta iznosi 220V, 50Hz, 4A. Vreme neprekidnog napajanja elektromagneta može da bude do 10 sekundi.

Klapne su izrađene od profilisanog pocinkovanog lima odgovarajuće debljine. Kućište klapne spojeno je zavarivanjem.

Svi elementi (sklopovi mehanizama i sl.) zaštićeni su cinkovanjem ili plastificiranjem.

Obrtni-klizni elementi su izrađeni od bronze.

List klapne je izrađen od vatrootpornog materijala. Po obodu lista je postavljena specijalna požarnootporna traka VEX koja pri temperaturi od 110°C ekspandira i time vrši potpuno zaptivanje lista klapne i kućišta.

Celokupni mehanizam (topljivi element, elektromagnetni okidač, ručica sa oprugom…) je smešten na jednoj ploči sa opslužne strane protivpožarne klapne, te su servis i zamena jednostavni.

Dimenzije klapni pravougaonog poprečnog preseka se kreću od 160 x 160 mm do 1500 x 800 mm. Dimenzije klapni kružnog poprečnog preseka su od ø160 do ø630mm, a preko ove veličine izrađujemo klapne kvadratnog preseka sa kružnim priključcima.

Uz svaku klapnu isporučujemo i uputstvo za pravilnu ugradnju, garantni list i atestnu dokumentaciju.

Požarnootporne klapne su ispitane u Institutu IMS u Beogradu, Laboratorija za građevinsku fiziku pod brojem 2867/97-KS-2, 2002. godine. Ispitivanje se ponavlja periodično (obnavljanje atesta), u skladu sa važećim propisima.

 

Ispitivanje PP klapni je urađeno prema standardu SRPS EN 1366-2. Po ovom standaru PP klapne imaju vatrootpornost od 120 min.

 

PP klapne se proizvode u sledećim dimenzijama:


Tip PK
,

§  L=300mm;

§  B [mm], od 150 do 1500;

§  H [mm], od 150 do 800.

 

i tip PKO,

§  L=420mm;

§  ø[mm] od 125 do 630.

 

Minimalne dimenzije pravougaone protivpožarne klapne su 150x150 mm, a maksimalne 1500x800mm.