Poruka

Loading...

PD / KD - Klapna za odimljavanje

Informacije o proizvodu

Oznaka:
PD / KD

 

Klapna za odimljavanje služi za odvođenje dima pri pojavi požara u javnim objektima, i svuda gde postoji opasnost od ugrožavanja života usled gušenja: bolnice, hoteli, pozorišta, zdravstvene ustanove, upravne zgrade, prostorije za sport i zabavu i slično. Odvođenjem dima postiže se sigurna evakuacija ljudi.


Ispitivanje klapni za odimljavanje PD je urađeno u skladu sa SRPS EN 1366-2.

OZNAKA

PD – E – B x H

·         PD – klapna za odimljavanje pravougaonog poprečnog preseka;

·         E – sa elektromotornim pokretačem;

·         B x H – dimenzije pravougaonog poprečnog preseka u mm.

Primer: PD-E (400×250) je klapna za odimljavanje sa elektromotornim pokretačem, dimenzija 400x250 mm.

 

KARAKTERISTIKE

Klapna za odimljavanje je, u osnovi, izrađena isto kao i požarnootporna klapna:

·         klapna je izrađena od profilisanog pocinkovanog lima odgovarajuće debljine;

·         obrtni klizni elementi izrađeni su od bronze;

·         list klapne za odimljavanje je od pocinkovanog lima sa ispunom od negorivog materijala;

·         osovina na listu klapne urađena je iz jednog dela sa obrađenim ležištem.

Aktiviranje klapne za odimljavanje se može vršiti ručno (TEST), ili preko požarne centrale. Otvaranje se vrši putem elektromotornog pokretača (230 V, 50 Hz), koji u sebi ima povratnu oprugu.

Klapna za odimljavanje je stalno pod naponom. Kod nestanka napona opruga otvara klapnu koja ostaje u otvorenom položaju sve dok se napon ne vrati. Konstrukcija i namena motora je u potpunosti drugačija od protivpožarnih klapni.

Dimenzije klapni za odimljavanje se kreću od 160x160 do 1500x800 mm, dužina 300 mm.

U zavisnosti od mesta ugradnje i enterijera i želja investitora mogu se ugraditi i dodaci:

·         zaštitna mreža

·         produženo kućište

·         motor u posebnom kućištu

·         spoljna obrada – plastificiranje u boji po želji investitora.