Poruka

Loading...

AL MREŽA - Aluminijumski istegnuti metal za žičane filtere

Informacije o proizvodu

Najvažnija osobina istegnutog metala je velika krutost uz malu težinu. Aluminijumski istegnuti metal se koristi za izradu žičanih filtera za ostranjivanje masnoća iz otpadnog vazduha koji se izvlači iz hauba. Ugradnjom ovih filtera se smanjuje količina masnoća u otpadnom vazduhu, koji se sistemom kanala i ventilatorom transportuje i izbacuje u atmosferu. U zavisnosti od izrade postoji više tipova filtera sa jednim ili više slojeva.

Održavanje i pranje filtera je veoma jednostavno. S obzirom da su izrađeni od aluminijuma, na filterima ne može da se pojavi korozija, ukoliko je rukovanje i održavanje u skladu sa preporukama.

Mreža 10x5 mm je u rolni visine 1000 mm, sa širinom lima od 1,0 mm i debljinom lima 0,6 mm.

Mreža 6x3 mm je u rolni visine 500 mm, sa širinom lima od 0,7 mm i debljinom lima 0,5 mm. Mrežu je moguće kupiti u potrebnoj dužini. 

Takođe, od nas možete kupiti gotove filtere izrađene u dimenziji prema Vašem zahtevu.