Poruka

Loading...

SPIRO - Spiro cevi (spiro kanali) i fiting u standardnoj izvedbi

Informacije o proizvodu

U odnosu na kanale pravougaonog poprečnog preseka, spiro kanali imaju značajne prednosti, zbog čega se sve vise koriste u sistemima razvoda vazduha.

U ponudi su spiro cevi i prateći fazonski komadi sa prečnicima od 80 do 1600 mm.

 

Karakteristike standardnih spiro cevi i fazonskih komada:

·         Cevi i fazonski komadi su standardno izrađeni od pocinkovanog lima sa sadržajem Zn 140 g/m², a po zahtevu 275 g/m².

·         Debljina lima prema DIN EN 1506 (DIN 24152)

·         Zaptivenost prema SRPS EN 12237

·         Otporni na temperaturu do +200°C

·         Dozvoljen nadpritisak, odnosno podpritisak do 3000 Pa