Poruka

Loading...

VENTILACIONI KANALI - Pravougaoni kanali

Informacije o proizvodu

U okviru proizvodnog programa naše radionice vršimo izradu pravougaonih ventilacionih kanala.

Pravougaone kanale i njima pripadajuće fazonske elemente izrađujemo u dimenzijama u skladu sa standardom EN1505. Dužine ravnih deonica pravougaonih kanala su standardno 1000, 1250 i 2000 mm. Na zahtev kupca izrađujemo kanale i sa drugim dužinama.

 

Pravougaoni kanal je ojačan talasastim ukrućenjem čime se eliminiše mogućnost javljanja rezonance i deformacija usled strujanja vazduha na limu. Ako je potrebno kanal se dodatno ojačava. Poprečni spojevi su prirubnički sa „MEZ®“ prirubnicama, odgovarajuće veličine zavisno od poprečnog preseka kanala, odnosno od zahteva kupca.

 

Proizvodni program se sastoji od:

• ravnih deonica kanala

• fazonskih komada (kolena, redukcije, račve, etaži itd)

• plenumskih kutija za rešetke, anemostate, vrtložne difuzore i sl.

• priključnih kutija (štucni)

• filterskih kutija i ramova

• mešačkih kutija

 

Proizvodnja se standardno vrši od pocinkovanog lima odgovarajuće debljine (u zavisnosti od dimenzija kanala), ali je na zahtev kupca moguće izraditi kanale od crnog lima, nerđajućeg čelika itd.

Kanali od crnog lima izrađuju se od čeličnog lima tehnologijom zavarivanja, različite debljine u zavisnosti od zahteva kupca i tehnološkog procesa.