Poruka

Loading...

HW / KW / HS / DX - Razmenjivači toplote (grejači i hladnjaci)

Informacije o proizvodu

Opis

Standardni razmenjivači toplote se proizvode od aluminijumskih lamela koje su mehaničkim ekspandiranjem fiksirane za bakarne cevi. U sklop izmenjivača ulaze i cevne ploče od pocinkovanog ili aluminijumskog lima i kolektor izrađen od bešavnih čeličnih ili bakarnih cevi. Tako proizvedeni izmenjivači toplote se koriste kao grejna ili rashladna tela, za potrebe klimatizacije, grejanja i hlađenja, kao i u drugim oblastima gde je neophodna visoka efikasnost razmene toplote. Svi razmenjivači se proizvode prema zahtevu kupca. Mogu biti u izvedbi kao kanalski grejači/hladnjaci, razmenjivači za klima komore, itd.

 

Primena

- Toplovodni grejač vazduha HW - radni medij je topla voda, vrela voda, mešavina voda/glikol

Hladnjak vazduha KW – radni medij je hladna voda, mešavina voda/glikol

- Parni grejač HS - radni medij je vodena para  

Isparivači direktna ekspanzija DX - hlađenje vazduha pomoću freona

- Kondenzatori KO – za kondenzaciju freona

 

Lamele

- Aluminijum

- Hidrofilik aluminijum

- Hidrofobik aluminijum

 

Cevi

- Bakar

- Ø10, Ø12

- Debljina zida 0,35 mm - 0,5 mm

     

Kolektori

- Čelik

- Bakar

- Širok spektar prečnika 

 

Oklop

- Pocinkovani lim

- Aluminijum