Poruka

Loading...

YR SAFE - Y račva sa gumenom zaptivkom

Informacije o proizvodu

Izrađena od pocinkovanog lima, sa gumenom zaptivkom.