Poruka

Loading...

RDE - Redukcija ekscentrična

Informacije o proizvodu

Izrađena je od pocinkovanog lima, ekscentrična.