Poruka

Loading...

REF - Revizioni otvori za spiro (okrugle) kanale

Informacije o proizvodu

Revizioni otvori za spiro (okrugle) kanale (REF) sastoje se od dve ploče povezane međusobno pomoću dva vijka, opruga i ručice. Unutrašnja ploča se ubacuje unutar kanala, a spoljna ploča se zatim postavlja na kanal i vrši spajanje sa unutrašnjom pločom zatezanjem obe ručice. Revizioni otvori omogućavaju lak pristup ventilacionim kanalima za potrebe pregleda i čišćenja.

 

§ Izrađeni od pocinkovanog čelika

§ dostupne veličine do 800 mm

§ Isporučuju se sa samolepljivim šablonom za lako sečenje otvora na kanalu

§ Ugrađena hermetička zaptivna masa po obodu revizionog otvora

 

Primena

Za inspekciju i održavanje kružnih ventilacionih kanala

Zaptivka na unutrašnjem delu sendvič vrata

 

Specifikacija

Konusni dizajn sa oprugama koji omogućava dvodelnim revizionim otvorima da deluju kao jedna celina

U pakovanju se nalazi model za sečenje kanala

Nepropusni do 2000 Pa u podpritisku i 750 Pa u podpritisku