Poruka

Loading...

KSL25 - Stegica sa šrafom M8.

Informacije o proizvodu

Stegica sa šrafom M8 se koristi za ostvarivanje boljeg spoja kanala. 

Model KSL25 koristi se za profile HD 20 – HD 30.