Poruka

Loading...

SRPS EN 1366-1, 1366-9 i 1366-8 - Pasivna zaštita kanala za ventilaciju i odimljavanje protipožarnim oblogama i kompenzatorima

Informacije o proizvodu

Sa ciljem zaštite imovine i povećanja bezbednosti moguće je koristiti RIMOTERM sisteme za zaštitu termotehničkih instalacija od uticaja požara u skladu sa evropskim standardima SRPS (EN)1366-9, 1366-8 i 1366-1 do 120 minuta vatrootpornosti.

 

RIMOTERM VK (SRPS EN 1366-1) pogodan za zaštitu svih tipova ventilacionih sistema

Može se primeniti na svim ventilacionim sistemima horizontalnog i vertikalnog položaja koji distribuciju vazduha vrše principom nadpritiska i potpritiska. Standardni kanali od pocinkovanog lima oblažu se RIMOTERM negorivim pločama (debljine 60mm). RIMOTERM negorive ploče se pričvršćuju pomoću čeličnih klinova koji se zavaruju za segmente sistema kanala.

 

 

RIMOTERM KOD (SRPS EN 1366-9) pogodan za zaštitu svih tipova sistema za odimljavanje iz jednog sektora

Može se primenjivati na svim sisteme za odvođenje dima iz jednog sektora, horizontalnog i vertikalnog položaja. Standardni kanali od pocinkovanog lima se opremaju kompenzatorima temperaturnih deformacija. Maksimalne dimenzije kompenzatora su 1250x1000 mm. Dužina kompenzatora je 260 mm.

 

 

RIMOTERM Multi (SRPS EN 1366-8) pogodan za zaštitu svih tipova sistema za odimljavanje iz više sektora

Može se primenjivati na svim sisteme za odvođenje dima iz više sektora, horizontalnog i vertikalnog položaja. Standardni kanali od pocinkovanog lima opremljeni ojačanjima oblažu se RIMOTERM negorivim pločama (debljine 80 mm). RIMOTERM negorive ploče se pričvršćuju pomoću čeličnih klinova koji se zavaruju za segmente sistema kanala.