Poruka

Loading...

B-DS - Ručni regulator protoka (prigušna klapna)

Informacije o proizvodu

Jednolamelni regulacioni demper za regulaciju zapreminskog protoka vazduha za ugradnju u kružne kanale. Sastoji se od cilindričnog tela sa okruglom lamelom koja se rotira od 0o (zatvoreno) do 90o (otvoreno). Cilindrično telo i lamele izrađeni su od pocinkovanog čeličnog lima. Ugao lamele ručno se reguliše metalnim regulatorom dempera.