Poruka

Loading...

OSTRVSKE HAUBE - Konvencionalna ostrvska hauba

Informacije o proizvodu

Ventilacione haube predstavljaju neizostavan deo svake savremene profesionalne kuhinje. Njihova najveća primena je u ugostiteljstvu. Haube se najčešće ugrađuju iznad opreme za pripremu hrane (termobloka) i koriste se za odvod para, mirisa i toplote.

 

Ostrvske haube je neophodno primeniti ukoliko se oprema iznad koje je potrebno montirati haubu nalazi u sredini prostorije.

 

Sve haube se proizvode od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika AISI304 ili AISI430. Na zahtev kupca je moguće izraditi haube i od drugih materijala, kao i u svim dimenzijama.

 

Koristeći kalkulator možete odrediti cenu haube prema zahtevanim karakteristikama.

 

Na sve haube se ugrađuju nosači za vešanje haube, osim ako kupac ne zahteva drugačiji način kačenja haube.

 

Broj i dimenzije otvora za priključenje haube na kanalsku mrežu za izvlačenje vazduha zavisi od dimenzija haube, tipa haube, kao i zahtevanog protoka vazduha koji je potrebno izvući iz haube. Na priključcima haube moguće je ugraditi i ručne dempere za regulaciju protoka vazduha po priključcima haube.

 

Sve haube se izrađuju sa nosačima za metalne filtere za izdvajanje masnoća. Moguća je i isporuka haube zajedno sa filterima.

 

Preporuka je da se u haube ugradi osvetljenje. Ugradnja je moguća na zahtev kupca.

Sve haube se standardno izrađuju sa slavinicom za odliv skupljenih masnoća. Moguća je ugradnja posudice za sakupljanje masti na zahtev kupca.

 

Haube do dužine 4.000 mm se proizvode iz jednog dela, a preko se proizvode iz dva ili više delova, radi lakšeg transporta, unošenja u prostoriju u koju se montiraju, kao i zbog ograničenja samog proizvodnog procesa. Na kupcu je da proveri da li kroz raspoložive dimenzije otvora hauba sa traženim dimenzijama za izradu može da prođe (vrata, prozor ili otvor u zidu). Naknadne reklamacije vezane za ovaj problem ne prihvatamo.