Poruka

Loading...

HFV - Elastična (fleksibilna) veza

Kalkulator Cene

Informacije o proizvodu

Elastične (fleksibilne) veze za kanale pružaju fleksibilan spoj između krutih kanala. Često su postavljeni u neposrednoj blizini bilo koje ventilacione opreme koja može prouzrokovati vibracije i/ili buku, poput ventilatora, priključaka klima komora, fan coil aparata, kanalskih klima, rekuperatora i sl. Oni takođe delimično uklanjaju naprezanje i opterećenje uzrokovano termalnom dilatacijom u ventilacionim kanalima.

Elastične veze mogu biti pravougaonog ili kružnog poprečnog preseka.

U mogućnosti smo da izradimo fleksibilne veze prema Vašem zahtevu.

Za informacije o cenama za konkretne dimenzije i tipove pogledajte naš cenovnik.

Dužina pravougaone elastične veze iznosi 160 mm, a kružne 145 mm.