Poruka

Loading...

ZM - Zaptivna masa

Informacije o proizvodu

Ventilacioni kanali moraju biti zaptiveni u uglovima i duž sastava kanala. Sva sredstva za zaptivanje su, naravno, pogodna za upotrebu u sistemima za klimatizaciju u skladu sa VDI 6022 (testirano prema DIN EN ISO 846).

 

Posebno razvijena zaptivna masa za ventilacione i klimatizacione sisteme.

• Pogodno za zaptivanje ventilacionih kanala i klima uređaja

• Odmah spremna za upotrebu jednokomponentna zaptivna sredstva

 


• Bazna sirovina: poliakrilna disperzija

• Boja siva

• Ne sadrži rastvarače i silikone

• Gotovo bez mirisa

• Otporna je na starenje i vremenske neprilike

• Dobra svojstva lepljenja

• Temperaturna otpornost: od -20°C do + 80°C

• Klasifikovana kao veoma dobro dezinfikujuće sredstvo

• Pogodna prema VDI 6022

• Zapremina: 310 ml