Poruka

Loading...

POR - Požarno otporna rešetka za izjednačavanje pritiska

Informacije o proizvodu

IZRADA

Izrađena je od čeličnog lima debljine 1,5mm. Između lamela nalazi se ekspandirajuća traka koja na temperaturi od 100°C ekspandira 200%, pri tom vrši zaptivanje između lamela i sprečava prodor toplote i dima. Preko slobodnih površina lamela vrši se strujanje vazduha i izjednačavanje pritiska.

Ispitana u institutu IMS u Beogradu na 120 minuta.

 

UGRADNJA

Ugrađuje se na svim mestima gde je potrebno obezbediti izjednačavanje pritiska vazduha, a da u slučaju požara ne dode do neželjenog prelaska vatre i dimnih gasova. Ugradnja se može vršiti na sledećim mestima:

• pregradnim zidovima,

• pregradnim vratima,

• kotlarnicama,

• prostorijama za provetravanje,

• za izjednačavanje pritiska,

• trafo stanicama,

• kućnim kotlarnicama.

POR rešetka nije otporna na dugotrajno izlaganje uticaju visoke vlage i niske temperature. Zato se ne preporučuje njena montaža u takvim uslovima, tj. ne sme se ugrađivati sa spoljne strane zida ili vrata.

 

TIPOVI

Proizvodi se u jednom tipu standardne širine 60mm. Isporučuje se sa maskom za traženu debljinu otvora. Standardna izvedba je u sivoj boji RAL 9006. Postoje opcije u drugim bojama po ton karti RAL-a.

Standardne dimenzije rešetki su:

B (mm): 250, 490, 700, 910

H (mm): 250, 350, 500, 650

 

ATESTIRANE DIMENZIJE

Atestirane dimenzije POR rešetke su: 200x200mm, 675x400mm, 1005x250mm, 700x700mm, 1300x600mm, 490x350mm, 900x600mm, 300x300mm-inox.