Poruka

Loading...

SAFE - Spiro fiting sa gumenim zaptivkama

Informacije o proizvodu

U odnosu na kanale pravougaonog poprečnog preseka, spiro kanali imaju značajne prednosti, zbog čega se sve više koriste u sistemima razvoda vazduha.

 

Spiro “SAFE” cevi i fazonski komadi sa dvostrukom gumenom zaptivkom, koja omogućava nepropusni spoj i zaptivenost klase “C” prema SRPS EN 12237.

 

Karakteristike spiro „SAFE“ cevi i fazonskih komada:

·         Cevi i fazonski komadi su standardno izrađeni od pocinkovanog lima sa sadržajem Zn 275 g/m²

·         Debljina lima prema DIN EN 1506 (DIN 24152)

·         Fazonski komadi sa dvostrukom gumenom zaptivkom omogućavaju nepropusni spoj

·         Zaptivenost prema SRPS EN 12237 klasa “C”

·         Otporni na temperaturu od -30 do +100°C

·         Dozvoljen nadpritisak, odnosno podpritisak do 3000 Pa