Poruka

Loading...

P3Ductal - Predizolovani kanali

Informacije o proizvodu

P3 kanali predstavljaju sendvič panele sačinjene od poliuretanske (PUR) tvrde pene obložene ravnom ili reljefnom aluminijumskom folijom. Zbog toga se strujanje vazduha kroz ove kanale odvija u potpunoj tišini, bez ikakvih odstupanja u temperaturi, vlažnosti i nivou čistoće.

P3 kanali mogu se upotrebljavati za sve namene, garantujući odlične rezultate, a uz to se lako sklapaju i montiraju.

 

Primena P3ductal sistema:

tržni centri

kancelarijski prostori

teatri i bisokopi

sportske ustanove

aerodromi i železničke stanice

bolnice, operacione sale i laboratorije

prehrambena i farmaceutska industrija

bele sobe

bazeni

stambeni objekti

 

Prednosti primene P3 kanala:

Toplotna izolacija: konstantna i kontinuirana u svim deonicama kanala. Specijalna izolacija zatvorene ćelijske strukture garantuje nisku toplotnu provodljivost i ograničava rizik od kondenzacije.

Gubici usled trenja: mali broj prirubnica i ograničena hrapavost površine održavaju linearne gubitke trenja na vrlo niskim nivoima.

Nepropusno zaptivanje: Nepropusnost kanala P3ductal je osam puta veća od tradicionalnih kanala

Ušteda energije: savršena toplotna izolacija i optimalno nepropusno zaptivanje omogućavaju maksimalno iskorišćenje kapaciteta klima komore, povećavajući efikasnost i smanjujući troškove rada.

Higijena i kvalitet vazduha: korišćenje aluminijuma za unutrašnje površine kanala obezbeđuje higijenu i čistoću. Problem starosti izolacije i posledičnog oslobađanja čestica ne postoji.

Sigurnost: P3ductal kanali su teško zapaljivi, ne kaplju i ne ispuštaju dim, sa smanjenom toksičnošću. P3ductal je u skladu sa zahtevima najstrožih međunarodnih propisa.

Mala težina: vrlo mala težina omogućava smanjenje težine noseće konstrukcija, nosivih tačaka, troškova izrade i materijala potrebnih za ugradnju.

Nečujni rad: struktura sendviča (aluminijum - izolacioni materijal - aluminijum) garantuje dobro zvučno ponašanje. Vibracije i buka zaustavljaju izolacioni materijali, doprinoseći većem komforu u okruženju u kojem je ugrađen P3ductal.

Trajanje: Spoljni aluminijumski premaz zajedno sa izolacionim materijalom pruža čvrstinu i dobru otpornost na koroziju, eroziju i deformaciju, čak i u specijalnim uslovima primene.

Jednostavnost montaže: mogućnost izrade kanala u radionici ili direktno na mestu montaže sa značajnim smanjenjem troškova prevoza.

Prema standardu SRPS EN 13501-1 P3 Ductal kanali su klasifikovani kao teško zapaljivi (klasa B).