Poruka

Loading...

BTC SAFE - Račva 90 centrična sa gumenom zaptivkom

Informacije o proizvodu

Izrađena je od pocinkovanog lima, centrična, presovano sedlo, sa gumenom zaptivkom.