Poruka

Loading...

SRPS EN 1366-1 i SRPS EN 1366-9 - Pasivna zaštita kanala za ventilaciju i odimljavanje protipožarnim premazima

Informacije o proizvodu

Protivpožarni sistem ventilacije i odvoda dima i toplote je dizajniran da prenosi dim, vrele gasove i plamen iz obІasti u obІast, i da dovodi svež vazduh u područje pozara. Iz tog razloga neophodno je obezbediti protivpožarnu zaštitu ovih sistema za bezbednost života i naravno zaštitu objekata i imovine.

 

Evropski i domaći standardi (SRPS) EN 1366-1 i (SRPS) EN 1366-9 imaju za cilj propisivanje minimalnih uslova kojima se namerava:

·         Ograničenje širenja dima kroz sistem kanala u objektu u toku požara

·         Ograničenje širenja vatre kroz kanalne sisteme u objektu u toku požara

·         Omogućavanje dotoka svežeg vazduha u objekat u toku evakuacije

·         Omogućavanje da se sistem vazdušnih kanala u zgradi, objektu koristi

za dodatnu svrhu kontrole dima

 

Sistem protivpožarne zaštite ventilacionih i dimovodnih kanala namenjenih za dovod i za izvlačenje dima, obezbeđuje održavanje njihovog integriteta i poprečnog preseka unutar požarnog sektora, kako bi se omogućio maksimalni protok dima koji se može odvesti sa mesta požara.

 

Sistem protivpožarne zaštite nudi efikasan način zaštite kanala za odvod dima i ventilaciju. Pruža otpornost na požar u trajanju od 120 minuta uz upotrebu lokalno proizvedenih pocinkovanih kanala (pravougaonog i kružnog poprečnog preseka) zaštićenog protivpožarnim premazom. Sistem je testiran u ILAC i MRA akreditovanoj laboratoriji FIRES u skladu sa međunarodnim standardima EN 1366-1, EN 1366-9 i EN 13501-4, a primena na teritoriji Srbije odobrena je od strane nadležnog Ministarstva.

 

Primena:

·         Sistemi za odvod dima i toplote

·         Kuhinjski sistemi za izvlačenje dima i masnih para

·         Sistemi za izjednačavanje pritiska

·         Sistemi ventilacije