Poruka

Loading...

RDEH - Pravougaoni kanalski elektro grejači

Informacije o proizvodu

Elektro grejači se koristi za grejanje vazduha do temperature od 40 do 70°C u uslovima suve sredine koja nije eksplozivno ugrožena, a za ugradnju u kanale, klima-komore i klima-ormane. Pogodni su za korišćenje u postojećim sistemima klimatizacije zbog vrlo jednostavne ugradnje. Isporučuju se sa ili bez automatike – prema zahtevu  naručioca.  Proizvodimo elektro grejače u rasponu od 0.3 do 90 kW elektro snage.

 

Grejači se sastoje od orebrenih cevi u ramu od čeličnog lima. Kućište u kome je smešten ram sa grejnim elementima izrađeno je od lima. Kutija sa klemama za prikjučenje grejača na napon nalazi se spolja na kućištu i snabdevena je zavrtnjima za pritezanje i osiguranje kontakata u električnom smislu. Standardni električni priključak je 1x220V, 50Hz, 2x220V, 50Hz ili 3x380V, 50Hz.

 

Uz grejač se isporučuje i kompletan regulacioni krug za održavanje zadate temperature, koji se sastoji od sobnog ili kanalskog termostata, graničnog (zaštitnog) termostata, diferencijalnog presostata i elektronike sa pulsnim kontrolisanjem snage. 

 

Uz naručene elemente isporučujemo i presostat - vazdušni prekidač koji direktno kontroliše protok vazduha i ne dozvoljava da električni grejač radi ako ne postoji strujanje vazduha ili ono padne ispod dozvoljene vrednosti (kvar ventilatora, elektromotora ili kidanje kaiševa). Kako bi elektro grejač mogao da funkcioniše neophodno je da postoji određena brzina strujanja vazduha kroz grejač (preporuka minimum 1,5 m/s).