Poruka

Loading...

TTC-2000 25A - Pulsni temperaturni kontroler elektro grejača

Informacije o proizvodu

TTC-2000 je trofazni regulator za kontrolu elektro grejača do 25 A (10 – 17 kW). Predviđen je za zidnu montažu. TTC-2000 se serijski povezuje između napajanja i elektro grejača i može da kontroliše opterećenja koja su sa Y ili Delta vezom (veze zvezda i trougao). TTC-2000 može da kontroliše asimetrična Delta-opterećenja. Podešavanje temperature od 0 do 30oC.

 

Funkcija

Regulator pulsira celokupnu izlaznu snagu ON/OFF i koristi vremensku proporcionalnu kontrolu, a odnos između vremena uključivanja i isključivanja varira tako da odgovara potrebnim zahtevima grejanja. Na primer ON=30 sec i OFF=30 sec daje 50% izlazne snage. Vreme ciklusa (zbir vremena ON i vremena OFF) je podesivo između 6 ... 120 sekundi.

TTC-2000 automatski prilagođava način upravljanja tako da odgovara dinamici kontrolisanog objekta.

 

Regulacija temperature dovodnog vazduha

Za brze promene temperature TTC-2000 radi kao PI kontroler sa fiksnim proporcionalnim opsegom od 20K i fiksnim vremenom resetovanja od 6 minuta.

 

Kontrola temperature u prostoriji

Za sporo menjanje temperature TTC-2000 radi kao P-regulator s fiksnim proporcionalnim opsegom od 1,5 K. Kada kontroliše sobnu temperature, temperatura dovodnog vazduha može biti maksimalno i/ili minimalno ograničena.

 

Dimenzije:

Dubina: 94 mm

Visina: 207 mm

Širina: 160 mm

Težina: 1,7 kg