RH

Krovna hauba (kapa)

Informacije o proizvodu

Krovna hauba (kapa), sa perforacijom, izrađena od pocinkovanog lima.

Loading...