DW / H

MEZ profil i ugaonik

Informacije o proizvodu

MEZ PROFIL

Profil za pravljenje prirubnica za kanale. Mogu biti sa ubačenom zaptivkom u samom profilu radi postizanja veće zaptivenosti kanala.

 

Zavisno od veličine i debljine materijala od koga je napravljen, profil ima određenu klasu čvrstoće prema kojoj se bira za određenu veličinu kanala i klasu pritiska, prema DIN 24194. Pripadajući ugaonici uz ove profile su sa elipsastim otvorima za pričvršćenje.

Standardno se izrađuju u dužinama od po 5 metara.

 

 

UGAONIK

Standardni ugao za sistem kanala sa prirubnicama. Zakrivljeni oblik stvara džep između ugla i kanala u koji se može naneti silikon što osigurava dobru nepropusnost.

 

Ugao H21 – Standardni ugaonik za profil 20

Ugao H21 L - Duži ugaonik za čvršće prirubnice sistema 20

Ugao H21 QL - Ugao sa ozubljenjem. Uz ovaj ugao nema potrebe da se ugao naknadno pričvršćuje

Ugao H30 - Standardni ugaonik za profil 30

Ugao H30 QL - Ugao sa ozubljenjem. Uz ovaj ugao nema potrebe da se ugao naknadno pričvršćuje

Pitanja o proizvodu (DW / H - MEZ profil i ugaonik)

Postavite nam pitanje

Naš tim će Vas uskoro kontaktirati.
Loading...