DM SKLOPKA

Motorno zaštitna sklopka

Informacije o proizvodu

Motorna zaštitna sklopka 3VE1 je namenjena za puštanje u rad, zaustavljanje kao i za zaštitu motora od preopterećenja i kratkih spojeva. Uključenje i isključenje obavlja se ručno preko tastera. Sivi taster je za uključenje, a crveni za isključenje. Ukoliko se pojavi preopterećenje ili kratak spoj, motorna zaštitna sklopka automatski isključuje elektromotor sa mreže.

 

Motorna zaštitna sklopka 3VE1 bira se prema nazivnoj struji motora, koja mora da se nalazi u granicama opsega podešavanja bimetalnog okidača. Izbor opsega podešavanja bimetalne zaštite vrši se prema snazi motora koji se štiti.

 

Montaža: Na DIN šinu

Način montaže: vertikalni, pod max. uglom ±5o

Radna temperatura okoline: -10oC … +65oC

Nominalni radni napon Ue(V): 230/240, 400/415, 440, 500, 690

Frekvencija: 50/60 Hz

Napon izolacije: 690V

Električni životni vek (broj uključenja/isključenja) ≥ 106

Mehanički životni vek (broj uključenja/isključenja) ≥ 106

Prekidač poseduje integrisane NO/NC pomoćne kontakte

Dimenzije (mm): 75x130x92

Standardni stepen zaštite je IP41, dok se zaštita IP55 postiže postavljanjem uvodnika za kablove montažom na naznačene otvore kućišta sklopke.

Kućište sklopke je izrađeno od kvalitetne termootporne plastike

Sve motorno zaštitne sklopke su realizovane kao tropolne, ali se odgovarajućom vezom može postići da se one koriste kao jednopolne.

Loading...