Poruka

Loading...

DAF - Regulatori protoka vazduha u kružnim kanalima

Informacije o proizvodu

Jednolamelni regulacioni demper za regulaciju zapreminskog protoka vazduha za ugradnju u kružne kanale. Sastoji se od cilindričnog tela sa okruglom lamelom koja se rotira od 0o (zatvoreno) do 90o (otvoreno). Cilindrično telo i lamele izrađeni su od pocinkovanog čeličnog lima. Ugao lamele ručno se reguliše plastičnim regulatorom dempera.

 

Takođe je dostupan u sledećim izvedbama:

DAF-M: Sa metalnim regulatorom dempera

DAF-ON/OFF 220V: Regulacija električnim aktuatorom na 220V.

DAF-ANALOG 24V: Regulacija sa analognim električnim aktuatorom 24V.

DAF-M-S: Sa metalnim regulatorom dempera i dvostrukim lamelama sa gumenom zaptivkom za bolju nepropusnost vazduha.

DAF-S-ON/OFF 220V: Regulacija električnim pokretačem na 220 V i dvostrukim lamelama sa gumenom zaptivkom za bolju nepropusnost vazduha.

DAF-S-ANALOG 24V: Regulacija sa električnim aktuatorom analognim 24V i dvostrukim lamelama sa gumenom zaptivkom za bolju nepropusnost vazduha.

 

Za modele DAF sa električnim aktuatorom, ukoliko postoji visoka temperatura vazduha u vazdušnom kanalu, može se ugraditi električni aktuator na udaljenosti od 3cm od cilindričnog kućišta (-A) radi zaštite.