Poruka

Loading...

JRHB73 - Pločasti rekuperatori efikasnosti do 74% sa by-pass

Informacije o proizvodu

Rekuperatori toplote efikasnosti do 74% u horizontalnoj izvedbi sa by-pass opcijom i sa aluminijumskim izmenjivačem toplote sa ukrštenim protokom vazduha. Sve prirubnice za kanale su pravougaonog oblika, a samo priključci na usisnim vodovima mogu da menjaju mesto na kućištu, sa čeone na bočnu stranu i istih su dimenzija. Rekuperator toplote ne sme da se ugradi van objekta, niti da mu se na usis dovodi prethodno rashlađen vazduh

 

Dodatna oprema:

·         UPRAVLJANJE

-          Kontrola ventilatora

-          Alarm za zamenu filtera

-          Termička zaštita motora

-          Električnog ili vodenog predgrejača i dogrejača

-          Zaštita od mržnjenja rekuperatora

-          Merenje nivoa CO2 ili vlage, temperature spoljnog i otpadnog vazduha

-          Priključak sa povezivanjem na MODBus BMS sistem

-          Kontrola aktuatora dempera svežeg i otpadnog vazduha

-          7 – dnevni program

 

·         SENZORI

-          Senzor kvaliteta vazduha sa tajmerom (CO2) zidni ili kanalski

-          Presostati za filtere

 

·         MONTAŽA

-          Električni grejači

-          Toplovodni grejači

-          Rezervni filteri klase G4, M5 ili F7