JRH73

Pločasti rekuperatori efikasnosti do 77%

Informacije o proizvodu

Rekuperatori toplote efikasnosti do 77% u horizontalnoj izvedbi bez by-pass opciom i sa aluminijumskim izmenjivačem toplote sa ukrštenim protokom vazduha. Svi priključci za kanale su kružnog oblika, a samo priključci na potisnim vodovima mogu da menjaju mesto na kućištu za 90°, odnosno sa čeone na bočnu stranu. Rekuperator toplote ne sme da se ugradi van objekta, niti da se koristi za rekuperaciju hlađenog vazduha.

 

Dodatna oprema:

·         UPRAVLJANJE

-          Kontrola ventilatora

-          Alarm za zamenu filtera

-          Termička zaštita motora

-          Električnog ili vodenog predgrejača i dogrejača

-          Zaštita od mržnjenja rekuperatora

-          Merenje nivoa CO2 ili vlage, temperature spoljnog i otpadnog vazduha

-          Priključak sa povezivanjem na MODBus BMS sistem

-          Kontrola aktuatora dempera svežeg i otpadnog vazduha

-          7 – dnevni program

 

·         SENZORI

-          Senzor kvaliteta vazduha sa tajmerom (CO2) zidni ili kanalski

-          Presostati za filtere

 

·         MONTAŽA

-          Električni grejači

-          Toplovodni grejači

-          Rezervni filteri klase G4, M5 ili F7

Pitanja o proizvodu (JRH73 - Pločasti rekuperatori efikasnosti do 77%)

Postavite nam pitanje

Naš tim će Vas uskoro kontaktirati.
Loading...