Poruka

Loading...

Filteri u rolnama - G2 - G4

Informacije o proizvodu

Koriste se za potrebe predfiltracije ili grube filtracije. Takođe se koriste i za održavanje kod talasastih filtera . Proizvode se u klasama filtracije G2-G4. Takođe, postoje i u varijanti sa aktivnim ugljem.