Poruka

Loading...

Kompaktni filteri - F5 - F9 i H10 - H12

Informacije o proizvodu

Kompaktni filteri se koriste za filtriranje finih čestica vazduha, oni osiguravaju čisto i efikasno filtriranje vazduha u poslovnim zgradama, laboratorijama, industrijskim procesima itd. Proizvode se u klasama filtracije F5-F9 i H10-H12. Takođe, postoje i u varijanti sa aktivnim ugljem.