Poruka

Loading...

Aktivni ugalj - Filteri sa aktivnim ugljem

Informacije o proizvodu

Hemijski filter za prečišćavanje otpadnog vazduha iz kuhinja u obliku cilindričnih ili pravougaonih patrona, koji sadrži aktivni ugalj ili mešavinu aktivnog uglja i aktivne alumine, impregniranih sa kalijum permanganatom, kako bi zadržao neprijatne mirise.

Filteri sa aktivnim ugljem namenjeni su za prečišćavanje vazduha od kiselih gasova, organskih para i rastvarača. Najčešca upotreba je u ugostiteljstvu za neutralisanje mirisa. Preporučuje su upotreba u kombinaciji sa elektrostatičkim filterom ESP.

Filteri se sastoje od kućišta i zamenljivih filterskih jedinica. Filterske jedinice su ispunjene granulama aktivnog uglja i posle zasićenja potrebno ih je zameniti.

- Održavanje: Kontrola hemijskih filtera na svaka 3 meseca i zamena sadržaja ukoliko je to potrebno. Ušteda do 60%.

- Za deodoraciju i prečišćavanje vazduha od štetnih gasova kao što su: HCl, HF , NOx i SO2 koji potiču iz kuhinja, farbara, garaža, laboratorija, na aerodromima, u hemijskim  industrijama, muzejima, bolnicama itd.

- Protok vazduha: 188 m3/h

- Dimenzije: Ø145 - L 450 mm