Poruka

Loading...

UV-O - Neutralizator mirisa

Informacije o proizvodu

Uređaj za prečišćavanje vazduha UV-O koristi UV-C tehnologiju za proizvodnju radikala bez ozona i hidroksila kako bi oksidizovao mirise kroz proces koji se zove ozonizacija.

Za razliku od drugih UV-C sistema, UV-O se nalazi izvan kanala i povezuje preko prstenastog priključka za creva malog prečnika preko kojih se priključuje na kanal.

Opšte je prihvaćeno da je najbolji način upotrebe UV-C-a u samoj struji vazduha.

Upotrebom lampi van strujanja vazduha u mogućnosti smo da potpuno kontrolišemo stanje lampi, koje omogućavaju ujednačen ispust. Vazduh koji ulazi u UV-O ne dolazi kroz izvod i on je filtriran po ulasku. Sistem omogućava ujednačenu distribuciju čistog i prerađenog vazduha u ispusni sistem.

Dodatna prednost je da je gubitak pritiska posle instalacije sistema minimalan i ujednačen.

Uređaj dolazi standardno sa 6 lampi, ali po potrebi može da se doda još jedan nosač za još 6 lampi. Maksimalni kapacitet za komplet od 6 lampi je 0,5 m3/s.

 

Ključne prednosti:

- Laka montaža

- Kompaktna konstrukcija

- Može da se naknadno ugradi na postojeći kanalski sistem

- Bez pada pritiska prilikom strujanja vazduha

- Bez potrebe za mesečnim održavanjem