Poruka

Loading...

O.N. 100 - Neutralizator mirisa

Informacije o proizvodu

Purified Air koristi patentiranu tehnologiju da sa naučne strane tretira mirise od kuvanja koji nastaju prilikom pripreme hrane u kuhinjama i restoranima. Jednom kada se iz struje otpadnog vazduha odstrani većina nečistoća i čestica ESP jedinicom, vazduh sa neprijatnim mirisima može se zatim tretirati od O.N. 100.

 

Pare iz posebno pomešanog neutralizujućeg agensa, ELIMINODOR®, mešaju se sa okolnim vazduhom koji se uvlači u O.N. 100 i jonizuju do negativnog potencijala od 15 000 V. Ova jonizovana para zatim prolazi duž neprovodne cevi koja će se kroz venturi cev ubaciti u središte kanala, dok je metalni kanal uzemljen kroz isti krug visokog napona koji čini kontaminat na suprotnom potencijalu od negativno naelektrisane pare ELIMINODOR®. To onda uzrokuje kombinovanje negativnih i pozitivnih čestica, a zatim i tretiranje neprijatnih mirisa hemijskom reakcijom.

 

O.N. 100 je uređaj visoke tehnologije, jednostavan za ugradnju, projektovan da neutrališe neprijatne mirise iz vazduha koji potiču iz ventilacionih kanala svih tipova restorana i industrijskih objekata.

 

Ključne prednosti:

- Instant kontrola mirisa

- Efikasnost do 90%

- Vizuelni pokazatelj neutralizovanih agenasa

- Potpuno podesiv

- Jednostavno i ekonomično za održavanje

- Jednostavna ugradnja u postojeće ili nove instalacije

- Ne stvara dodatni otpor protoku vazduha

 

Tehničke specifikacije:

Električno napajanje: 220 / 240V 50Hz

Maksimalna potrošnja energije: 40 W

Napon jonizacije: negativan 15kV

Maksimalna zapremina vazduha: do 4,16 m3/sec

Dimenzije: H 500 mm / Š 400 mm / D 200 mm

Težina: 12,25 kg