Poruka

Loading...

ESP - Elektrostatički filteri

Informacije o proizvodu

Elektrostatički filteri ili ESP-ovi posebno su dizajnirani za sisteme izvlačenja otpadnog vazduha iz kuhinja i imaju integralne šupljine za sakupljanje čestica ulja, masti i dima filtriranih iz vazduha koji se izvači. Ovo ne samo da pojednostavljuje servisiranje, već eliminiše potencijalno opasno prosipanje sa dna uređaja i značajno smanjuje sakupljanje naslaga masti u kanalu.

 

Napon jonizacije dizajniran je tako da radi na negativnom potencijalu koji pojačava jonizaciju čestica i stvara više ozona koji pomaže u smanjenju mirisa otpadnog vazduha iz kuhinja. Naše ESP jedinice uklapaju se u skladu s kanalima za izvlačenje vazduha iz kuhinja i mogu se modularno konfigurisati tako da odgovore na sve potrebe za količinom otpadnog vazduha.

 

Opcija automatskog pranja

Opcija automatskog pranja moguća je za celokupnu našu ESP paletu. Dodatak za mlaznicu za autopranje nalazi se unutar naših standardnih ESP jedinica. Jednom kada se spoje na kontrolnu stanicu za pranje, ćelije za prikupljanje masnoća mogu se automatski čistiti u redovnom intervalu. Sistem je obično fabrički integrisan, ali se može ugraditi i u postojeće instalacije, zavisno od generacije instaliranih jedinica. Svakodnevno čišćenje omogućava da filteri rade sa optimalnom efikasnošću i znatno se umanjuje broj poseta servisa potrebnih tokom godine.

 

ESP asortiman uključuje:

·         ESP 1500E koji može da prečišćava do 0,7 m3/sec (2.500 m3/h) protoka vazduha

·         ESP 3000E koji može da prečišćava do 1,4 m3/sec (5.000 m3/h) protoka vazduha

·         ESP 4500E koji može da prečišćava do 2.1 m3/sec (7.500 m3/h) protoka vazduha

·         ESP 6000E koji može da prečišćava do 2.8 m3/sec (10.000 m3/h) protoka vazduha

 

Glavne prednosti:

·         Eliminišu do 98% čestica dima, ulja i masti

·         Filtriraju čestice do nivoa ispod mikrona

·         Proizvode ozon za smanjenje neprijatnih mirisa

·         Dizajnirani su sa integrisanim sakupljačem masti

·         Modularni u dizajnu

·         Posebno dizajnirani za komercijalnu upotrebu u kuhinjama

·         Energetski efikasni: - koristi ne više od 50 W 

·         Izuzetno smanjuju nagomilavanje masti u kanalima.