PRATEĆA OPREMA

AUTOMATIKA

 rem 5 i 10

MONOFAZNI REOSTATI

Za kontinualno regulisanje broja obrtaja monofaznih motora. Maksimalne struje od 2,5 do 10A.

 

DVOPOLOŽAJNI I TROPOLOŽAJNI PREKIDAČI

Maksimalna struja 3A. Za monofazne motore sa dve i tri brzine.

 prekidaci
  Cene...   Cene...  
 frekfentni

FREKVENTNI REGULATORI

Frekventni regulatori predviđeni su za upravljanje brzinama asinhronih AC motora. Obezbeđuju preciznu kontrolu čak i pri vrlo malim brzinama.

 

PETOPOLOŽAJNI PREKIDAČI

Dostupni od 1,5 do 12A. Za trofazne i monofazne motore.

 petopolozajni prekidaci
  Cene...   Cene...  

KATALOG-SLIKA2

CENOVNIK

cenovnik

Play William Hill Casino download.