REKUPERATORI TOPLOTE

Rekuperatori toplote čuvaju toplotu vazduha koji se izbacuje i prenose je na vazduh kojise ubacuje u prostoriju. U izmenjivačima toplote ukrštaju se protoci vazduha i tako se iskorišćava do 94% toplote koja se inace gubi u ventilacionom sistemu. Rekuperatori se koriste u prostorijama sa ventilacionim sistemom i grejanjem, za ventilaciju poslovnih prostora.

 jrh54b

JRH54B

Rekuperatori sa stepenom iskorišćenja do 54%.

 

JRH 72

Rekuperatori efikasnosti do 72%.

 jrh72
Tehn.karakteristike... Cene...   Cene...  Tehn.karakteristike...
 jrhb60

JRHB 75

Rekuperatori efikasnosti do 74% sa trobrzinskim ventilatorima i bajpas opcijom.

 

GREJAČI

Električni grejač se koristi za grejanje vazduha do 70°C. Isporučuju se sa ili bez automatike, po želji naručioca.

 11
Tehn.karakteristike... Cene...   Cene...  Tehn.karakteristike...

KATALOG-SLIKA2

CENOVNIK

cenovnik

Play William Hill Casino download.